Goede voeding voor ouderen

Goede voeding voor ouderen

Blijf op de hoogte van het laatste Fijnproevers nieuws!

Goede voeding voor ouderen

Blijf op de hoogte van het laatste Fijnproevers nieuws!

Goede voeding voor ouderen

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) stuurde op 20 maart een brandbrief naar verschillende (zorg)organisaties, waarin ze aandacht vragen voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen. Dit deden zij samen met een twintigtal deskundigen op het gebied van beweging en voeding. Dit werd gedaan om onze kwetsbare ouderen niet alleen te beschermen tegen Covid-19, maar ook tegen het risico van ondervoeding als gevolg van bijvoorbeeld vereenzaming door thuisisolatie of een (te) eenzijdig voedingspatroon.

Juist nu
Ondervoeding bij thuiswonende ouderen van boven de 70 jaar komt normaal gesproken al veel voor (15-20% van de mensen, en 30-40% van de ouderen in thuiszorg). Het huidige beleid, zoals thuisisolatie, vergoot het risico op ondervoeding. Niet alleen bij thuiswonende ouderen is dit een probleem. Ook ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen merken deze consequenties doordat deze zorginstellingen zijn gesloten voor bezoek. Dit betekent minder aandacht van bijvoorbeeld familie en vrienden.

Gevolgen van ondervoeding
“Ondervoeding heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheidstoestand en functionaliteit van ouderen. Als ouderen te weinig (eiwitten) eten en te weinig bewegen verliezen ze bovendien spiermassa en spierkracht. Dit verlies is moeilijk te herstellen en resulteert in blijvende verslechtering van de gezondheidstoestand. Om ondervoeding te voorkomen is het belangrijk om voldoende te eten en te bewegen.” – zo luidt het artikel. Lees hier het volledige artikel of persbericht.

Wat kan ik nu doen?
Raadpleeg een expert, zoals uw huisarts of diëtist(e) voor advies. De NVD geeft aan dat “een optimaal voedingspatroon bestaat uit een gevarieerd menu, met voldoende brandstoffen (energie) en bouwstoffen.”

De producten van Fijnproevers zijn energie- en eiwit verrijkt, en kunnen bijdragen aan een gevarieerd menu. De producten zijn zowel intramuraal (in zorginstellingen) als extramuraal (bij u thuis) leverbaar. Hier vindt u een overzicht van onze producten en de bestelmogelijkheden: