Longontsteking

Longontsteking

Aspiratiepneumonie

De betekenis van aspiratiepneumonie is letterlijk een longontsteking door aspiratie (medische term). Aspiratie is wanneer voedsel en vloeistoffen in de luchtwegen (en uiteindelijk in de longen) terechtkomen. Aspiratiepneumonie is dus een longontsteking door verslikken. Bespreek de aspiratiepneumonie symptomen altijd met een medisch specialist.

Verslikken longontsteking

Een longontsteking is een ontsteking van het longweefsel. Dit kan in een deel van de long zijn (longkwab), in één gehele long of soms in beide longen. Door het verslikken kan het voedsel of de vloeistof ook in de longen terechtkomen waardoor aspiratiepneunomie kan ontstaan. Deze longaandoening wordt vaak veroorzaak door een bacterie en treedt veel op in het ziekenhuis of verzorgingstehuis. Andere risico factoren zijn bijvoorbeeld het (recent) gebruik van antibiotica of een verzwakt immuunsysteem. Oorzaken voor het inademen van vreemde stoffen in de longen zijn kwijlen, slokdarmaandoeningen, een coma, neurologische aandoeningen, een verminderde slikreflex, of een verhoogde leeftijd.

Aspiratiepneumonie symptomen

Aspiratiepneumonie symptomen zijn erg uiteenlopend: een piepende of moeilijke ademhaling, koorts, ophoesten van slijm of bloed, veel zweten, pijn op de borst, hese stem en vermoeidheid. Een ziekenhuisopname is vaak vereist. Bij slikproblemen krijgt de patiënt sondevoeding of andere zachte voeding. Fijnproevers kan hierbij hulp bieden. De Fijnproevers voeding kan de oplossing bieden in de overgang van sondevoeding naar vaste voeding. Het gehele assortiment van Fijnproevers heeft een zachte consistentie dat geen vocht loslaat in de mond. Daarnaast is het energie- en eiwitverrijkt, wat het herstel kan bevorderen.