Oorzaken

Oorzaken

Oorzaken

Slikproblemen komen bij een aantal ziektebeelden en situaties naar voren. Kauw- en slikproblemen kunnen op verschillende manier tot uiting komen en ook het stadium is per ziekte verschillend. Hieronder worden een aantal oorzaken van slikproblemen uitgelegd. Klik op de link om meer te lezen over een bepaalde oorzaak.

Slikproblemen bij dementie treden vaak pas op in de laatste fase van de ziekte. Vaak wordt er in deze fase niet goed meer gegeten. De handelingen die vanzelfsprekend lijken, worden vergeten. Voeding wordt daardoor vaak aangepast, dit geldt ook bij de ziekte Alzheimer.

Slikproblemen bij Parkinson ontstaan pas laat als symptoom. Gewichtsverlies neemt toe bij progressie van de ziekte, dit verhoogt het risico op het ontstaan van ondervoeding. Door de slikproblemen is er daarom ook de vraag naar voeding met een aangepaste consistentie of gepureerde voeding.

Ook kunnen slikproblemen ontstaan bij MS. Door vermoeidheid, kauw- en slikproblemen en minder eetlust is er ook de kans dat je snel afvalt. Voeding bij MS zal naarmate de vordering van de slikproblemen overgaan op gemalen of gepureerd voedsel.

Door de afnemende werking van de spieren in het keelgebied kan er bij mensen met  ALS een moment komen waarbij eten en drinken op de gebruikelijke manier niet meer vanzelfsprekend zijn. De problemen met slikken en/of kauwen kunnen toenemen in de loop van het ziekteproces.

Veel mensen met kanker vallen af, soms al in het begin van de ziekte en later vallen bijna álle kankerpatiënten af. Een tumor maakt stoffen aan die uw eetlust verminderen. Bent u in korte tijd veel afgevallen, dan is het belangrijk om extra aandacht aan uw voeding te besteden.

Een CVA is een aandoening van de vaten van de hersenen door een bloeding of infarct. In Nederland spreekt men vaak over “een beroerte”. Slikproblemen of dysfagie is een bekende complicatie bij patiënten na een CVA.

Bij slokdarmproblemen ervaart men pijn bij het slikken maar ook na het eten. Door aangepaste voeding te gebruiken kunnen de slikklachten worden verminderd. De consistentie kan zacht of zelfs vloeibaar zijn.

Net zoals bij andere mogelijke oorzaken, informeert een arts of diëtist wat er gegeten kan worden na een operatie of behandeling. Bij een kaakoperatie is het lastig om te kauwen en het eten na deze operatie bestaat vaak uit vloeibaar of zacht voedsel.

Wanneer iemand een langere tijd minder energie of voedingsstoffen binnen krijgt, dan kan er sprake zijn van ondervoeding. Het kan ook komen door problemen met kauwen of slikken. Het is van groot belang om bij het vermoeden van ondervoeding direct de huisarts in te schakelen.

Als iemand ouder wordt, treden er veranderingen op in het slikken. Door krachtvermindering gaat het kauwen langzamer en moeilijker. Ook problemen met het gebit kunnen ervoor zorgen dat het kauwen moeilijker verloopt. Hierbij neemt de kans op verslikken ook toe. Deze kauw- en slikproblemen leiden vaak ook tot gewichtsverlies bij ouderen.

Een longontsteking is een ontsteking van het longweefsel. Dit kan in een deel van de long zijn (longkwab), in één gehele long of soms in beide longen. Door het verslikken kan het voedsel of de vloeistof ook in de longen terechtkomen waardoor een longontsteking kan ontstaan.

Klachten aan de schildklier kunnen zich voordoen door het gevoel dat er iets in de weg zit in de hals of een zichtbare zwelling in de hals. Door de schildklier kunnen ook slikproblemen ontstaan. Veelvoorkomende klachten zijn: drukkend gevoel op de hals, prop gevoel in de keel, slikklachten en ook een toename van slijmvorming.

Na een gastric bypass wordt er vaak een dieet voorgeschreven. Er worden namelijk minder vitamines opgenomen na een maagverkleining, hierdoor treedt gewichtsverlies op. Het eten na een maagverkleining dat wordt voorgeschreven, bestaat veelal uit een vloeibaar, fijngemalen dieet. Dit is voor een aantal dagen en vervolgens wordt er de overstap gemaakt naar vaste voeding.

Verstandelijke beperking

Slikproblemen komen vaak voor bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking, meervoudige beperkingen en bij het syndroom van Down. Gevolgen van deze kauw- en slikproblemen kunnen onder andere zijn: ondervoeding, longontsteking of luchtweginfecties.