Proof (personalised food)

Proof (personalised food)

Blijf op de hoogte van het laatste Fijnproevers nieuws!

Proof (personalised food)

Blijf op de hoogte van het laatste Fijnproevers nieuws!

PROOF (Platform for Research Oriented towards persOnalised Food)

“Door een groeiend bewustzijn rond voeding en gezondheid, stijgt de vraag naar gepersonaliseerde voeding. Ook vanuit het huidige gezondheids- en zorglandschap wordt de vraag naar voeding op maat van chronisch zorgbehoevenden steeds groter.”

Onderzoekcentra, voedingsbedrijven en specialisten gaan samen aan de slag in twee piloottrajecten rond spierzwakte bij ouderen (sarcopenie) en chronische longaandoening (COPD). Hiervoor werden twee partnerschappen rond voeding opgestart en één rond een technologische ontwikkeling.

Fijnproevers is een partnerschap aangegaan met het Algemeen Ziekenhuis Delta en Universiteit Maastricht.

“Er wordt gewerkt aan het verhogen van de energie- en eiwitdichtheid van voedingsproducten voor COPD-patiënten. Ook wordt onderzocht of een tekort aan micronutriënten, veroorzaakt door een te lage voedingsinname, opgevangen kan worden.

Het resultaat moet een klant en klaar voedingsproduct zijn, geoptimaliseerd in de vorm van macro/micro nutriënten en vezel profiel, passend bij de behoeftes van COPD-patiënten. De smaak, textuur en eetbeleving van de patiënt staan hierbij voorop. Het ontwikkelde voedingsproduct wordt aan een focusgroep voorgelegd en patiënten worden nauwgezet opgevolgd aan de hand van vooropgestelde protocollen voor sensorische analyses.

AZ Delta ontwikkelt aansluitend een transmuraal zorgpad waarbinnen de voedingstoestand van de patiënten en de effecten van nieuw ontwikkelde gepersonaliseerde voeding gemonitord kan worden.”

Meer weten? Lees er alles over: https://fabriekenvoordetoekomst.be/proof-selectie-bedrijven